Privacybeleid

Privacy verklaring

Herenhuis Hofhuizen, gevestigd aan Hertogsingel 6 6214AD Maastricht NL, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.mansion6.nl
Hertogsingel 6
6214AD Maastricht NL 
+31 43 325 17 18
KvK 14116102


Domien Hofhuizen is de Functionaris Gegevensbescherming van Herenhuis Hofhuizen

Herenhuis Hofhuizen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij subiet deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Herenhuis Hofhuizen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren


Geautomatiseerde besluitvorming
Herenhuis Hofhuizen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken, om welke zaak dan ook, die gevolgen kunnen hebben voor personen in natura.

U kunt ons altijd om inzage, correctie, overdracht, beperking van het gebruik of verwijdering van uw persoonsgegevens vragen of bezwaar aantekenen tegen het gebruik daarvan. Bovendien kunt u ons vragen om een kopie van uw gegevens, bijvoorbeeld ten behoeve van een andere dienstverlener die u inschakelt. Ook kunt u desgewenst daarover contact opnemen met onze toezichthouder op het gebied van persoonsgegevens:

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

2509 AJ Den Haag